Drogi dla rowerów
Ciągi pieszo-rowerowe
Pasy rowerowe na jezdni
Kontrapasy rowerowe na jezdni
Kontraruch ("pod prąd") na jezdni
Szlaki rowerowe i inne trasy
Dozwolona jazda chodnikiem
Ulice o ruchu uspokojonym
Nieoddane do ruchu
Trasy w budowie lub remoncie