Drogi rowerowe
Wydzielone drogi dla rowerów (DDR) i ciągi pieszo-rowerowe (CPR)
Pasy rowerowe
Wydzielone pasy na jezdni przeznaczone do ruchu rowerowego
Kontraruch
Jednokierunkowe ulice z dopuszczonym ruchem rowerowym w kierunku przeciwnym (po wyznaczonym pasie lub bez)
Inne
Drogi o ruchu uspokojonym (tempo 30), szlaki przyjazne rowerzystom i chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym
W budowie
Remontowane i budowane trasy rowerowe